دریافت{دانلود گزارش کارآموزی مراحل حسابداري پيمانكاري}

دانلود گزارش کارآموزی مراحل حسابداري پيمانكاري|34010773|cko|کارآموزی حسابداري پيمانكاري,گزارش کارآموزی حسابداري پيمانكاري,کارورزی حسابداري پيمانكاري,دانلود کارآموزی حسابداري پيمانكاري,دانلود گزارش کارآموزی حسابداري پيمانكاري,دانلود گزارش کار حسابداري پيمانكاري,خرید گزارش کارآموزی حسابداري پيمانكاري,خری,,,
هم اکنون فایل با موضوع دانلود گزارش کارآموزی مراحل حسابداري پيمانكاري آماده دریافت می باشد برای مشاهده جزئیات فایل به ادامه مطلب یا دریافت فایل بروید.

در زیر به مختصری ازعناوین و چکیده آنچه شما در این فایل دریافت می کنید اشاره شده است :

فهرست مطالب

عنوان صفحه

فصل اول : عمليات پيمانكاري :

- اركان اصلي عمليات پيمانكاري

- انواع قرارداد هاي پيمانكاري

- مراحل اجراي طرح و انجام عمليات پيمانكاري

- مطالعات مقدماتي يا اوليه طرح

- ارجاع كار به پيمانكار

- انعقاد قرار داد با پيمانكار

- اجراي كار ( شروع عمليات )

- خاتمه كار

- سازمان بر اساس وظايف ( سازمان كار كروي )

فصل دوم : حساب هاي شركت پيمانكاري ايران بتون ساز

دارائي هاي جاري

- بانك و صندوق

- تخواه گردان ها

- حساب هاي دريافتني

- حساب ذخيرة مطالبات مشكوك الوصول

- اسناد دريافتني

- پيش پرداخت ها

- سپرده حسن انجام كار

درارئيهاي ثابت :

- دارائيهاي ثابت مشهود

- داراييهاي ثابت نا مشهود

بدهي هاي جاري :

- حسابهاي پرداختني

- اسناد پرداختني

- پيش دريافت ها

بدهي هاي بلند مدت

- سرمايه

- در آمدها

- هزينه ها

- حساب پيمان

- حساب كار گواهي شده

فصل سوم : روش هاي تداول حسابداري پيمانكاري

- روش كار تكميل شده

- روش درصد پيشرفت كار

- ذخيرة لازم براي زيان هاي قابل پيش بيني

- دعاوي و تغيرات ناشي از قراردادهاي پيمانكاري

- تعيين سود پيمان تكميل شده

- انتقال سود و بستن حساب پيمان تكميل شده

- محاسبة صود پيمان نا تمام

- نحوة محاسبه و پرداخت دستمزد كارگران و سرپرستان كارگاه

- نحوه محاسبات استحلاك تموال ، ماشين آلات و تجهيزات .

فصل چهارم : ماليات پيمانكاري

- ماليات مقملوع

- ماليات بر در آمد پيمانكاري

- در آ‚د مشحول ماليات پيمانكاري

- ماليات موسسات پيمانكاري

- شركت هاي سهامي

- نحوة نگهداي حساب هاي مالياتي

- پيش پرداخت ماليات

- ماليات قطعي پيمان ها

- ذخيرة ماليات بر در آمد

فصل پنجم : گزارش هاي مالي

- ترازنامه

- جدول بهاي تمام شدة‌كار در جريان ساخت

- گزارش هاي عملياتي

- گزارش پيشرفت كار

- صورت حساب صودو زيان

- تراز آزمايشي

خلاصه اي از نكات مهم پروژه به شرح زير مي باشد

1- مراحل انجام عمليات پيمانكاري

2- حسابهاي شركت پيمانكاري

3- روش هاي متداول حسابداري پيمانكاري

4- ماليات پيمانكاري

5- گزارش هاي مالي

6- صورت مسئلة پيمانكاري

پيشگفتار :

تدوين مطالبي دربارة نحوة حسابداري انواع فعاليت هاي اقتصادي از يك سو ، بر دانش پيشرفته و امروزين حسابداري متكي و از سوي ديگر ، با شرايط خاص ، عرف تجاري و قوانين حاكم بر فعاليت هاي اقتصادي در ايران منطبق باشد يكي از زمينه هاي ضروري پژوهشي است كه مي تواند كاربرد روش هاي پيچيدة حسابداري را آسان ساخته و در عين حال خدمات حسابداري در سطوح مختلف را كارآمدتر نمايد علاوه بر اين ، پژوهش هايي از اين دست ، امكانات گسترش ، رواج و فراگيري ، اصول و ضوابط حرفه اي را افزايش داده و كار حسابداري واحدهاي تجاري را در مجموع بهبود مي بخشد امروزه مؤسسات عمومي و خصوصي اجراي عملياتي نظير : راه سازي – سد سازي – احداث ساختمان – تاسيسات – كشتي سازي – هواپيما سازي و ساخت قطعات پيچيده وسايل و تجهيزات را با انعقاد پيمان به مؤسسات پيمانكاري واگذار مي كنند .

اركان اصلي عمليات پيمانكاري :

در هر نوع عمليات پيمانكاري اركان اصلي زير وجود دارد :

كارفرما : شخص حقيقي يا حقوقي است كه به عنوان يك طرف قرارداد ، عمليات اجرايي معيني را به پيمانكار ارجاع مي كند .

پيمانكار : شخصي حقيقي يا حقوقي است كه به عنوان طرف ديگر قرارداد ، عمليات اجرايي پيمان را به عهده مي گيرد .

قرارداد : رابطه حقوقي بين طرفين است كه منشا تعهد و التزام مي باشد و شامل موضوع كار ، مدت انجام كار ، مبلغ قرارداد و تعهدات كارفرما و پيمانكار است .

موضوع قراردادهاي پيمانكاري معمولا ساختن يك دارايي يا دارايي هاي است كه در مجموع طرح واحدي را تشكيل مي دهد .

انواع قراردادهاي پيمانكاري :‌

قرارداهاي پيمانكاري به حالت هاي مختلف تنظيم مي شود اما معمولا يكي از دو حالت كلي زير را دارا است .

الف) قراردادهاي مقطوع :

در اين نوع قراردادها ، پيمانكار با مبلغ مقطوعي به عنوان بهاي كل پيمان و يا مبلغي يعني براي واحد هر كار ( مثلا يك متر خاكبرداري ) توافق مي كرد در برخي از موارد ، طبق مادة خاصي بهاي واحد هر كار يا مبلغ كل پيمان بر اساس تغييرات شاخص قيمت ها تعديل مي شود در اين نوع قرارداد هزينه هاي مواد ، مصالح ، ويتامين D ساير هزينه ها با پيمانكار است كه اگر كمتر از مبلغي كه از كارفرما دريافت مي كند خرج نمايد برايش سود محسوب مي شود .

ب) قراردادهاي اسانسي :

در اين وع پيمان ها ، مخارج مجاز يا تعيين شده در قرارداد به پيمانكار تاديه و در ازاء خدمات انجام شده درصد معيني از مخارج يا حق الرحمه ثابتي به پيمانكار پرداخت مي شود .

يكي از خصوصيات قراردادهاي پيمانكاري اين است كه مدت اجراي قرارداد معمولا به بيش از يك دورة مالي تسري مي يابد لكن تول مدت اجراي قرارداد نبايد ملاك شناخت قراردادهاي پيمانكاري قرار مي گيرد .

ج) قرار داد مديريت اجرائي علاوه بر دو نوع قراردادهاي ذكر شده از قرارداد زير نيز مي توان استفاده نمود :

در اين نوع قراردادها بهاي مواد و مصالح در مقابل ارائه صورت تحساب به پيمانكار پرداخت مي شود و هر مبلغ معين و مشخص كه در ابتداي قرارداد توافق شده و در پايان كار به عنوان حق الزحمه به پيمانكار پرداخت مي شود .

این فایل شامل : صفحه نخست ، فهرست مطالب و متن اصلی می باشد که با فرمت ( word ) در اختیار شما قرار می گیرد.

(فایل قابل ویرایش است )

تعداد صفحات : 93

مطالب دیگر:
📜جزوه آموزشی خسارت مالی بیمه های مسئولیت مدنی وسایل نقلیه (ثالث مالی)📜جزوه حرکت‌شناسی در دو بعد، فیزیک پیش دانشگاهی📜تحقیق رایانش ابری📜تحقیق سیروز صفراوی اولیه📜تحقیق سیستم تعهدی و تعیین ارزش شرکت بر مبنای ارزش دفتری📜تحقیق فرهنگسرا📜تحقیق بیمه کنسرسیومی (مشترک)📜تحقیق تجزیه و تحلیل صورت های نقدی📜تحقیق گزارشي از رأي ديوان بین‌المللي دادگستری در قضيه لاكربي: ايرادات مقدماتي📜تحقیق مدیریت در اسلام📜تحقیق مجمع عمومی سازمان ملل📜تحقیق مصورسازی کتاب کودکان📜تحقیق نحوه محاسبه حق‌العمل جراح📜تحقیق نسق زراعی و مقایسه آن با حق کسب و پیشه و تجارت📜تحقیق هدایت منابع پنهان توسط سازمان‌های اطلاعاتی آمریکا در شبکه‌های اجتماعی؛ مطالعه موردی فیس بوک📜تحقیق هیجانات و خلق ها📜تحقیق انتخاب شهرداران در كشورهای مختلف جهان📜تحقیق بررسی روش های اندازه گیری رضایت مشتری📜تحقیق بهره وری چیست؟📜تحقیق اتوماسیون اداری📜تحقیق توان افزایی منابع انسانی📜جزوه آموزشی چند نكته كارساز در مورد مدیریت زمان📜تحقیق خلاقیت در مدیریت📜تحقیق تجزیه و تحلیل ساختار و سیستم📜تحقیق مدیریت زنجیره تأمین (SCM)